İşyeri Hekimliği Eğitimi

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programı

Bu programın amacı, işyeri hekimi olmak isteyen hekimlere; mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

 

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programının Genel Yapısı

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programının süresi, teorik bölümü 180 saat, uygulama kısmı da 40 saatten az olmayacak şekilde toplam 220 saat olarak tasarlanmıştır. Eğitim kurumları istemeleri halinde bu süreleri artırarak uygulayabilirler. Programın teorik bölümünün tamamı yüz yüze veya ilgili yönetmelikte belirtilen oranlara uygun olarak yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada uygulanmasıyla gerçekleştirilebilir.

 

Programın kalan 40 saatlik bölümü uygulamaya ayrılmıştır. Katılımcıların, programın teorik bölümünü tamamladıktan sonra uygulama eğitimine başlamaları gerekmektedir. Uygulama eğitimi ile katılımcıların, programın teorik bölümünde edindikleri bilgileri uygulamada kullanmalarını sağlamak ve böylece uygulama becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.

 

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programı

(Toplam: 220 saat)

Uzaktan eğitim

(90 saat)

Yüz yüze eğitim

(90 Saat)

Uygulama eğitimi

(40 Saat)

Eşzamansız

(%90)

Eşzamanlı

(%10)

 

 

İşyeri hekimliği belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla belgelerini vize ettirmeleri zorunludur.

 

Sınavlar;

 

Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır.

 

Adaylar, eğitimlerini tamamlamalarının ardından ilgili sınavlara katılabilirler. 

 

Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, sınav sonuçlarına itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.