Diğer Sağlık Personeli Eğitimi İşyeri Hemşireliği

Diğer sağlık personeli eğitimlerine kimler katılabilir?

Hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler.

 

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının süresi tamamı teorik olmak üzere toplam 90 saat olarak tasarlanmıştır. Eğitim kurumları istemeleri halinde bu süreleri artırarak uygulayabilirler. Programın teorik bölümünün tamamı yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Uzaktan eğitim teorik eğitimin en fazla yarısı olacak şekilde tasarlanmalıdır. Programın uygulanmasında öncelikle uzaktan eğitim tamamlanacak, ardından yüz yüze eğitime başlanacaktır.

 

Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan adayların sınavları İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır.

 

Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.